WETTELIJKE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://sounnahstore.com/nl/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar: sounnahstore - SIRET 489 885 939 - 22 avenue Gaston Monmousseau, 93240 Stains, Frankrijk

Verantwoordelijke voor de publicatie: contact@sounnahstore.com

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Satimeo - contact@satimeo.com

Host: o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand +33444446040

Functionaris voor gegevensbescherming: - contact@sounnahstore.com